Cyklista se dopustil několika přestupků

19. July 2019, 08:07 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Dne 9. července prováděla cyklohlídka MP v odpoledních hodinách kontrolní činnost na nábřeží J. Holuba, kde dohlížela na dodržování příkazového dopravního značení „Cyklisto, sesedni z kola“. Hlídka v kontrolovaném úseku zastavila cyklistu, jenž tuto dopravní značku nerespektoval, a tím se dopustil přestupku, za který lze udělit pokutu příkazem na místě do výše 2000 Kč. Muž byl hlídkou MP vyzván k prokázání totožnosti, což neučinil se slovy, že není povinen se hlídce MP legitimovat, jelikož má MP dle jeho názoru stejné pravomoci jako ochranka v obchodních řetězcích. Dále muž pokračoval slovy: „Jste kašpaři, nehodíte se na nic, měli byste si najít pořádnou práci.“ Muž byl následně hlídkou poučen o pravomoci strážníků MP a bylo mu sděleno, že se dopustil dalšího přestupku tím, že neuposlechl výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, za což muži hrozí pokuta příkazem na místě do výše 10 000 Kč a dále se dopustil přestupku znevážení úřední osoby při výkonu její pravomoci. Muž i nadále ve svém jednání pokračoval, proto byla prostřednictvím dozorčí služby MP na místo přivolána PČR za účelem ztotožněni přestupce. V muži byl zjištěn pan L., který byl poučen také hlídkou PČR o pravomoci strážníků MP. Jelikož se jednalo o souběh několika přestupků, byla celá věc s pořízeným záznamem z KDS a videozáznamem z minikamery postoupena na MěÚ Kpy k dalšímu šetření.


MP - Městská policie

PČR - Policie ČR

MěÚ Kpy - Městský úřad Kralupy nad Vltavou

KDS - kamerový dohlížecí systém