Posilnili se alkoholem, poté šli pro vysvědčení

3. July 2019, 11:24 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Poslední školní den přijala dozorčí služba MP oznámení ředitelky jedné z Kralupských základních škol, která pojala podezření, že se tři žáci dostavili do školy zřejmě pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Tato informace byla předána pracovnici OSPOD MěÚ Kpy, která se na místo dostavila společně s hlídkou MP. Hlídka MP provedla za přítomnosti sociální pracovnice u třech chlapců ve věku 13 – 14 let orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, s výsledkem pozitivním do jednoho promile alkoholu v dechu. Následně byli vyrozuměni zákonní zástupci všech těchto chlapců, kteří se dostavili na místo. Chlapci uvedli, že se při cestě do školy napili vína, které dostali od kamaráda. Jelikož bylo u jednoho z chlapců pojato podezření také na užití omamných látek, byla na místo přivolána PČR, která u jednoho z chlapců provedla test na přítomnost omamných a psychotropních látek, s výsledkem negativním. Zákonní zástupci byli hlídkou poučeni. Následně si celou věc převzala pracovnice OSPOD MěÚ Kpy k dalšímu šetření.


OSPOD - Odbor sociálně-právní ochrany dětí

MěÚ Kpy - Městský úřad Kralupy nad Vltavou

MP - Městská policie

PČR - Policie ČR