Střílel ze vzduchovky, aby zjistil, zda je funkční

5. May 2019, 18:57 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Na linku 156 přijala dozorčí služba dne 25. dubna po 17 hodině oznámení občana, že se v lokalitě Pod Hájem nachází muž v mysliveckém oblečení a střílí zde po lidech a zvířatech. Dozorčí službou byla na místo ihned vyslána hlídka MP, dále byla událost také předána PČR Kpy. Hlídka MP zaznamenala v ulici Na Horkách osobu odpovídající popisu, která měla vedle sebe na zemi položený černý látkový obal. Muž hlídce sdělil, že má v obalu zajištěnou vzduchovou pistoli. Hlídka proto obal i s obsahem ihned zajistila a přesvědčila se, zda se tvrzení muže zakládá na pravdě. V černém obalu se nacházela zajištěná nenabitá vzduchová puška rok výroby 1974, označení Slavia 631. Vedle pušky se nacházela krabička se střelivem. Hlídka muže následně vyzvala k prokázání totožnosti, což učinil a následně jej vyzvala k podání vysvětlení. Muž k celé věci sdělil, že má v úmyslu pušku prodat a chtěl jen vyzkoušet, jestli je plně funkční. Z tohoto důvodu šel za dům č. p. 909, kde z pušky vystřelil pět ran směrem na opuštěné budovy ležící na pozemku ČD (před budovami vede veřejná komunikace ul. Poděbradova – přes kterou byla střelba směřována). Dále uvedl, že neměl v úmyslu střílet po lidech ani po zvířatech. Uvedenou oblast považoval pro střelbu za bezpečnou a neviděl, že by v dané chvíli po komunikaci někdo procházel. Hlídkou PČR byla na místě provedena lustrace, zda muž neprochází pátráním – s výsledkem negativním. Střílející muž byl následně hlídkou MP poučen, aby si pušku zabezpečil a nemanipuloval s ní na místech veřejnosti přístupných (mimo míst k  tomu určených). DS MP kontaktovala zpětně oznamovatele. Ten k dané události uvedl, že s přáteli procházel ulicí Poděbradova, když v tom uslyšel tlumenou ránu a zaznamenal, jak něco proletělo v blízkosti jeho hlavy. Když se rozhlédl kolem sebe, uviděl muže oblečeného v maskáčových věcech. Muž stál na valu u rozestavěné budovy a v ruce držel zbraň. Na místě nedošlo k žádnému zranění ani škodě na majetku. Celá věc byla postoupena na MěÚ Kpy k dalšímu šetření.


DS MP - Dozorčí služba Městská policie

PČR  - Policie ČR

ČD - České dráhy

MěÚ Kpy - Městský úřad Kralupy nad Vltavou