Přes bariéry s policií

10. April 2019, 18:12 Novinky
This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Při sportovní akci podpořili studenti hendikepovaného Jirku.  


V úterý 26. března 2019 proběhla ve sportovní hale Gymnázia Jana Palacha v Mělníku sportovně charitativní akce „Přes bariéry s policií“, která byla určena pro studenty 4. ročníků středních škol a středních odborných učilišť v okrese Mělník. Na této akci, kterou pořádalo Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje, Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR a Kontem bariéry, si studenti mohli vyzkoušet fyzické testy, jejichž splnění je jednou z podmínek přijetí při výběrovém řízení k Policii ČR.


Za každého úspěšného studenta, který splnil limity výše zmiňovaných fyzických testů, věnovala zdravotní pojišťovna, jako sponzor této akce, finanční částku, která je určená pro hendikepovanou osobu.


Jedná se o osmadvacetiletého pana Jirku, který přišel v důsledku onkologické léčby o pravou ruku. Peníze z charitativní akce Přes bariéry s policií budou použity na robotickou ruku pro tohoto muže.


Jedenácti nejúspěšnějším sportovců  předají  zástupci Územního odboru policie Mělník vstupenky na největší multižánrový festival VOTVÍRÁK 2019 konaný 14.6.-16.6.2019, které poskytl jako sponzorský dar organizátor akce. Své ceny si mohou vyzvednout během akce "Den otevřených dveří Územního odboru policie Mělník" dne 17. dubna 2019  od 14 do 18 hodin na adrese Bezručova 2796, Mělník. 


Celý den měli studenti k dispozici zdarma občerstvení od firmy Sodovkárna  Neratovice.


Fyzické testy absolvovali studenti z osmi středních škol a středních odborných učilišť (Gymnázium Jana Palacha Mělník, Soukromá střední zdravotní škola Mělník, Integrovaná střední škola technická Mělník, Střední průmyslová škola stavební Mělník, Ekonomické lyceum a obchodní akademie SOVA Neratovice, Střední odborná škola a střední odborné učiliště Neratovice, Střední odborná škola a stření odborné učiliště Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou). Jednalo se o téměř šest desítek vybraných sportovců, z nichž 29 požadovaná kritéria splnilo. Tito studenti nejen, že svým výkonem přispěli na výše uvedenou postiženou osobu, ale obdrželi od středočeské policie voucher, jehož platnost je šest měsíců a pokud se tito maturanti rozhodnou zkusit po maturitní zkoušce výběrové řízení k Policii ČR, mají již třetinu tohoto řízení splněno. Čekají je jen psychologické vyšetření a lékařská prohlídka.


Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení škol, že umožnilo svým studentům zúčastnit se a samozřejmě všem studentům za sportovní výkony. Zvláště pak děkujeme paní ředitelce mělnického gymnázia za zapůjčení sportovní haly.