Dopravní nehodovost v roce 2017 na Mělnicku

16. January 2018, 09:12 Novinky

Dopravní nehodovost v roce 2017 na Mělnicku

Dopravní nehodovost v roce 2017 na Mělnicku


MĚLNICKO - Mělničtí dopravní policisté vyšetřovali v uplynulém roce 800 nehod. 


Přes to, že počet vyšetřovaných nehod vzrostl, jejich následky byly menší. Zemřelo při nich osm osob, jedenatřicet bylo zraněno těžce, čtyřiačtyřicet lehce. 


V uplynulém roce došlo na Mělnicku k největšímu počtu dopravních nehod na místních komunikacích (255 nehod), následovaly silnice II. třídy (194), I. třídy (192) a III. třídy (142). K ostatním nehodám došlo na účelových komunikacích.


Mezi nejčastější příčiny patří nesprávný způsob jízdy, kdy se řidič řádně nevěnuje řízení vozidla (397 nehod), nepřiměřená rychlost (141) a nehody nezaviněné řidičem, jako např. srážky se zvěří, střety s chodci, technické závady atd. (188).


Nejvíce nehod měli v uplynulém kalendářním roce na svědomí řidiči motorových vozidel (595 nehod), dále lesní zvěř a domácí zvířectvo (174), řidiči nemotorových vozidel (17). Chodci zavinili sedm nehod.

 

Statistika dopravních nehod za rok 2017
2017

2016

2015

celkem DN

800

706

752

úmrtí

8

10

14

těžká zranění

31

46

44

lehká zranění

44

38

52

celková škoda

58 327 000

48 497 400

53 975 600

alkohol zjištěný u viníků DN

44

40

40


Policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník se budou i nadále v rámci výkonu své služby  týkající se dohledu nad plynulostí a bezpečností silničního provozu snažit o to, aby se počet dopravních nehod v našem regionu snižoval. Zároveň aby ubylo nehod s vážnými následky na zdraví a životech účastníků silničního provozu.


Začněme každý sám u sebe a chovejme se v silničním provozu tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali k nám!


Související články:


http://www.policie.cz/clanek/sprava-stredoceskeho-kraje-zpravodajstvi-dopravni-nehodovost-za-rok-2017.aspx

http://www.policie.cz/clanek/dopravni-nehodovost-za-rok-2017.aspx