Dopustil se několika přestupků

22. March 2019, 11:49 Novinky
This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Dozorčí služba MP Kpy zaznamenala dne 6. března v 16:35 hod. na KDS osobu ležící na zastávce MHD v ulici Nádražní. Hlídka MP po příjezdu na místo spatřila na zastávce MHD ležet osobu odpovídající popisu. Následně hlídka zjistila, že se jedná o pana P., který je již delší dobu osobou bez přístřeší a dokladu totožnosti. Z jeho jednání, nekoordinovaných pohybů a nesouvisle komunikace bylo zřejmé, že je pan P. zjevně pod vlivem alkoholu. Hlídka pana P. vyzvala, aby se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu, což odmítl učinit. Následně začal hlídku vulgárně urážet. Pan P. se během zákroku pokusil místo opustit, ale při snaze se z lavičky zvednout a odejít upadl a uhodil se do hlavy. Hlídka pana P. posadila zpět na lavičku a z důvodu podezření na možné poranění hlavy byla na místo prostřednictvím dozorčí služby MP přivolána RZS. Pan P. si před příjezdem RZS na zástavce MHD zapálil cigaretu, kterou na výzvu hlídky však následně uhasil. Po příjezdu RZS na místo odmítl pan P. převoz do nemocnice. Lékař jej tedy ošetřil na místě, hlídka pana P. poučila a ten místo poté opustil. Pan P. se dopustil několika přestupků tím, že neuposlechl výzvy úřední osoby; znevážil postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci; ve stavu zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek vstoupil na místo, na které je osobám v tomto stavu vstupovat zakázáno, nebo se na takovém místě zdržovat a kouřil na místě, na němž je kouření zákonem zakázáno. Jelikož se jednalo o souběh několika přestupků, byla celá věc spolu s pořízeným videozáznamem předána na MěÚ Kpy k dalšímu šetření.


MP Kpy - Městská policie Kralupy nad Vltavou

KDS - kamerový dohlížecí systém

MHD - Městská hromadná doprava

RZS - Rychlá záchranná služba

MěÚ Kpy - Městský úřad Kralupy nad Vltavou