Slavnostní slib nových policistů

28. November 2018, 10:49 Novinky
This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Při slavnostním aktu byli oceněni mělničtí policisté. 


V pátek 16. listopadu 2018 zahájilo oficiálně svou policejní kariéru slavnostní služební přísahou před nastoupenou Čestnou jednotkou a praporem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje 80 nových policistů. Slavnostní akt se konal v prostorách Muzea Policie ČR, ulici Ke Karlovu 1, Praha 2 . Všichni nováčci museli před přijetím k policii uspět v bezesporu velmi  náročném přijímacím řízení. 


V současné době jsou tito policisté v některé z fází roční základní odborné přípravy, aby získali kvalifikaci potřebnou pro výkon služby. Po jejím ukončení posílí řady středočeské policie v běžném výkonu služby na obvodních odděleních i dopravních inspektorátech nebo na dálničních odděleních.


Součástí slavnostního ceremoniálu, jehož hostem byl i JUDr. Robert Bezděk, radní Středočeského kraje pro bezpečnost, bylo předávání ocenění zkušeným policistům – byly uděleny medaile Za věrnost  II. stupně a za  záchranu lidských životů. 


Mezi oceněnými byli i dopravní policisté Územního odboru Mělník prap. Miroslav Bašta a pprap. Jiří Hauf, kteří dne 26. října 2018 zachránili lidský život. Obdrželi Pamětní medaili III. stupně ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.


Zvláštní a významné ocenění získal vedoucí  Územního odboru Mělník plk. Ivan Žučenko, který po 45 letech ve službě Policii České republiky odchází do důchodu. Od policejního prezidenta dostal Pamětní bodák za zvlášť mimořádné zásluhy o Policii České republiky


Slavnostní ráz ceremoniálu podtrhoval velký dechový orchestr Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, který vysoce profesionálně reprezentuje českou hudební kulturu, a to nejen doma, ale i v zahraničí.