Dopravně bezpečnostní akce

15. November 2018, 09:11 Novinky
This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO – Mělničtí policisté se zaměřili na viditelnost chodců. 


Ve středu 7. listopadu proběhla na Mělnicku dopravně bezpečnostní akce. V ranních a dopoledních hodinách dopravní policisté rozdávali na vytipovaných místech reflexní materiály nejohroženějším účastníkům silničního provozu. Děti dostaly reflexní pásky, řidiči reflexní vesty a senioři tašky s reflexními prvky. Nejvíce reflexních materiálů rozdali v obci Liběchov u restaurace Beseda, kde je neosvětlená autobusová zastávka. Procházející chodci jsou zde v tmavém oblečení téměř neviditelní.


Velmi často dopravní policisté při dopravní nehodě slýchávají větu, že řidič chodce neviděl nebo ho viděl až na poslední chvíli. O zavinění nehody (rychlost vozidla, pohyb chodce....) nemá cenu diskutovat, ale stále zůstává otázka následků. Při nehodě vozidla s chodcem bývají pro chodce následky bohužel velmi často tragické.


Pravidla pohybu chodců po komunikacích upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Chodec musí užívat především chodníku a tam, kde chodník není, se chodí po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky.


Mělničtí policisté připomínají všem chodcům, že od 20. února 2016 platí povinnost, pokud se pohybují po krajnici nebo po kraji vozovky mimo obec za snížené viditelnosti v místech, kde není veřejné osvětlení, musí mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.


Předměty z reflexních materiálů je nejlepší umístit blízko ke kolenům, na konce rukávů a do úrovně pasu. Důležité je, máme-li třeba jen jeden reflexní pásek, mít ho na straně směrem do vozovky a nemít ho někde pod oblečením, ale viditelný ze všech stran. Dětem pak můžeme pořídit oblečení, které je již vybaveno prvky z reflexních materiálů, stejně jako jsou takto vybaveny již i školní brašny.


Mějme na paměti, že při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 1,5 sekundy na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval – za tu dobu ujede 31 metrů. A než začne s vlastním vyhýbacím manévrem, ujede od zpozorování chodce více než 150 metrů. Na tento celkem jednoduchý úkon, kterých se na silnicích děje denně nepočítaně, tak potřebuje řidič zhruba 200 metrů. A právě na takovouto vzdálenost může chodce spatřit, jen pokud má na sobě reflexní doplňky.


V rámci své vlastní bezpečnosti by si všichni účastníci silničního provozu měli uvědomit, že jde o jejich život a zdraví a pro jeho ochranu by měli udělat maximum.


V druhé části dopravně bezpečnostní akce se dopravní policisté zaměřili na další nešvary v dopravě. Jedná se zejména o používání pásů a držení hovorového zařízení při řízení a používání směrových světel při vyjíždění z kruhového objezdu. Během odpoledne zkontrolovali více než stovku vozidel. Osmadvacet řidičů se dopustilo přestupku, kromě jednoho je policisté vyřešili přímo na místě uložením pokuty v příkazním řízení. Jedno přestupkové jednání zadokumentovali a předali k vyřízení příslušnému správnímu orgánu. Ve třech případech se jednalo o překročení nejvyšší povolené rychlosti, v 7 případech to byl nevyhovující technický stav vozidel. Bezpečnostní pásy nepoužili řidiči a jejich spolujezdci v 6 případech. Jeden řidič řídil pod vlivem alkoholu, nadýchal do jednoho promile alkoholu v dechu.