Konec chatařské a chalupářské sezóny se neúprosně blíží

12. October 2018, 12:58 Novinky
This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest news


MĚLNICKO - Pokračující podzimní počasí zanedlouho přiměje téměř všechny chataře a chalupáře, aby své objekty připravili na zimu. 


Většina chatových oblastí zanedlouho osiří úplně, a tím se otevře možnost pro zloděje, kterým nedotknutelnost obydlí, v tomto případě chat a chalup, je na hony vzdálená. Berou to jako vítanou příležitost, jak se na úkor jiného obohatit. V tom lepším případě si z chaty nebo chalupy odnesou nějaké cennosti, které obratem ruky prodají. Stávají se i případy, že se v chatě zabydlí a tuto v plné míře po nějakou dobu využívají. Když pak dojdou zásoby, nerozpakují se vloupat do dalších chat v okolí. Občas se stane, že chata vyhoří, a to buď neopatrností zloděje, nebo jeho úmyslem, aby po sobě zahladil stopy. Každé takovéto vloupání negativně působí na psychiku majitelů, protože jim byl narušen pocit soukromí, a s tímto pocitem se mnohdy vyrovnávají hůře než s ukradenou věcí nebo poničeným vnitřním vybavením.


Před zazimováním a opuštěním chaty nebo chalupy je vhodné odvést do bezpečí vše cenné, co můžete uložit doma nebo na jiném bezpečném místě. Je žádoucí uložit vše, co by mohl pachatel využít k vloupání do chaty, např. žebříky, krumpáče, sekery, železné tyče apod. Všechny takto zapomenuté nebo nedostatečně uložené věci může pachatel k vloupání použít. V každém případě je však nutné vše řádně zajistit a zabezpečit a udělat maximum pro to, aby bylo případné vloupání do chaty či chalupy pachateli co nejvíce ztíženo. Kromě klasických zámků a petlic dnes existuje i celá řada elektronických zabezpečení objektu.


Pro úspěšné pátrání po pachateli vloupání je pro policisty PČR podstatná doba oznámení, kdy k vloupání došlo. Pokud poškozený uvede, že byl na chatě naposledy v listopadu a vloupání zjistí a oznámí v březnu následujícího roku, je téměř jisté, že stopy, které pachatel na místě zanechal, budou z velké části znehodnoceny nebo nebude možné je vůbec vyhledat a zajistit. Čím dříve se policisté o vloupání dozvědí, tím je větší šance, že bude pachatel dopaden. Proto je vhodné dohodnout se se sousedy na pravidelných kontrolách chat a chalup.


V České republice bylo v roce 2017 spácháno celkem 1768 vloupání do víkendových chat a chalup. Objasněno z toho bylo 543 případů, což je 30,7 %. Co do počtu chat a chalup patří Středočeskému kraji v rámci republiky jednoznačně první místo. S tím souvisí i počet vloupání do těchto objektů. V roce 2017 policisté ve Středočeském kraji šetřili celkem 428 případů vloupání, objasněno bylo 81 případů a objasněnost byla 18,9 %. Z uvedených čísel je patrné, že středočeští policisté šetřili více jak jednu čtvrtinu z celkového počtu oznámených případů v celé republice.


Je samozřejmostí, že policisté ve všech krajích republiky provádějí pravidelné kontroly chatových oblastí. Rovněž tak i policisté Územního odboru Mělník k ochraně majetku chatařů a chalupářů každoročně v zimním období provádějí několik preventivně pátracích akcí a kontrol chatových oblastí za využití vrtulníku s termovizí, psovodů se služebními psy a většího počtu nasazených policistů.


Přihlédneme-li ke statistickým číslům, úspěšnost dopadení pachatele vloupání do chaty nebo chalupy není velká, a proto je pečlivá ochrana a zabezpečení zcela na místě.


Policie ČR proto připomíná chatařům a chalupářům několik známých rad k zabezpečení objektu na zimu:

  • - odvést z chaty všechny cenné věci a zejména věci, ke kterým máte nějaký citový vztah, pokud odvést nejdou, učinit vše, aby nemohly být odcizeny
  • - vypnout elektřinu, zavřít hlavní uzávěr vody
  • - odvést si hotové potraviny a neumožnit tak případnému pachateli, aby se na místě zdržoval déle
  • - uzavřít okna a okenice, uzamknout kůlny, sklepy apod.
  • - pořídit si soupis věcí, které zůstanou na chatě či chalupě včetně výrobních čísel, případně si pořídit fotografie těchto věcí
  • - před odjezdem se ubezpečte, že máte uklizeno a uzamčeno všechno nářadí (krumpáče, motyky, žebříky, různá páčidla apod.), to vše může pachatel použít k vloupání
  • - máte-li instalováno elektronické či jiné zabezpečení, toto při opuštění chaty nebo chalupy nezapomeňte aktivovat
  • - pro vlastní klid je dobré provést si sám kontrolu chaty nebo se dohodnout se sousedy kdy a kdo chaty zkontroluje; nesvědčí o zodpovědné ochraně vlastního majetku, když chatu v listopadu zazimuji a poprvé se na ni přijedu podívat následující rok v březnu nebo dubnu
  • - pokud již došlo k vloupání do chaty nebo chalupy, před příjezdem policie do ní nevstupujte a nepořádek neuklízejte, aby nedošlo ke zničení stop, které na místě zanechal pachatel