Bezpečný začátek prázdnin

8. July, 09:40 Novinky

MĚLNICKO: Prázdniny začínají a s nimi spojený zvýšený silniční provoz. Proto se budou první prázdninový víkend mělničtí policisté intenzivně věnovat, v rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, dohledu nad jeho bezpečností a plynulostí. 


Děti volají hurá prázdniny, ale pro policisty to znamená vyšší riziko dopravních nehod způsobených vyšší hustotou provozu na pozemních komunikacích. Proto od pátku 28.6.2024 do neděle 30.6.2024 budou bedlivě dohlížet na dodržování pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích, kde je předpokládána zvýšená hustota silničního provozu.


S koncem školního roku a začátkem prázdnin je spojená i vyšší koncentrace dětí v silničním provozu, kdy tyto častokrát nedbají zásad správného přecházení a mohou vstoupit do vozovky, aniž by se řádně rozhlédly. Řidiče, proto budou policisté upozorňovat, aby v blízkostech škol a dětských zařízení dbali zvýšené opatrnosti, zpomalili a plně se věnovali řízení.


Tyto kontroly nejsou spojené jen s prvním prázdninovým víkendem, ale budou pokračovat po celou dobu letních prázdnin na celém území České republiky a budou zaměřeny na všechny účastníky silničního provozu. Kromě dopravně bezpečnostních akcí budou probíhat i preventivní aktivity.

Více informací naleznete v článku Policejního prezidia České republiky: Od pátku do neděle proběhne dopravně bezpečnostní akce.


prap. Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník

Attachments: