Aktualizace: Sebeobrana pro ženy - plně obsazeno

1. July, 08:38 Novinky

V rámci Programu prevence kriminality připravuje Městská policie Kralupy nad Vltavou kurz sebeobrany vymezený pro ženy a dívky z Kralup nad Vltavou ve věku od 18 let. Kurz je zdarma a bude probíhat v rozsahu 10 lekcí v trvání 1,5 hod. každý čtvrtek v době 18:00 – 19:30 hod. v tělocvičně DDM na sídl. V Zátiší. Termín prvního kurzu je stanoven na 26. září. Z kapacitních důvodů je počet účastnic omezen na deset. Uchazečky si mohou zajistit rezervaci v pracovních dnech v době 8:00 – 15:30 hod. na telefonním čísle +420777798401. Před zahájením kurzu budou přihlášené ženy a dívky sezvány na informační a koordinační schůzku, na které se dozvědí podrobnosti k průběhu kurzu a zároveň budou zodpovězeny případné dotazy.


Obsahem kurzu budou základní vzorce bezpečného jednání na veřejnosti, ale i v domácím prostředí, uvědomění si potencionálních hrozeb, vyhýbání se rizikovým místům a situacím, předcházení útokům a deeskalaci napětí včetně verbální sebeobrany. Kurz bude zaměřen na reálnou sebeobranu, kterou může potenciální oběť použít v praxi. Během jednotlivých lekcí se účastnice naučí základy taktiky a technik, které mohou využít k aktivní sebeobraně při fyzickém útoku, zejména v případech blízkého až těsného kontaktu s útočníkem. Součástí tak budou i praktická cvičení s figuranty - lektory. Cílem je připravit ženy a dívky na reálné krizové situace, ve kterých se mohou ocitnout. Přidanou hodnotu pak představuje nácvik manipulace s prostředky určenými k osobní ochraně a obraně jako jsou např. obranné spreje.