Lužec nad Vltavou má svůj Pol Point

18. June, 14:25 Novinky

MĚLNICKO - Za účasti starosty obce byl na Mělnicku zprovozněn pro občany již třetí Pol Point. 


V mělnické obci Lužec nad Vltavou, v níž žije na tisíc pět set obyvatel, mají občané k dispozici Pol Point – tedy kontaktní místo policie, kde mohou prostřednictvím asistované digitální služby oznámit jakékoliv protiprávní jednání. V minulých dnech jej spolu s krajským ředitelem středočeské policie, generálem Václavem Kučerou, otevřel a jako první vyzkoušel starosta obce Jaroslav Kerpl.


Lužecký Pol Point je již třetí kontaktní místo, které mohou využívat občané na Mělnickou. Již dříve byly vybudovány a jsou využívány Pol Pointy v Kostelci nad Labem a Horních Počáplech. Jak nově zřízení Pol Point v Lužci nad Vltavou, tak i předešlé dva již využívané, jsou tzv. bezobslužné. Občané tedy nepotřebují žádnou obsluhu k návštěvě Pol Pointu, po zazvonění na zvonek jsou policistou (policistkou) vpuštěni do místnosti, kde s nimi okamžitě po vstupu komunikuje policista prostřednictvím videokonference.


Pol Point je pro občany zcela bezpečný – po vstupu do místnosti není vpuštěn nikdo další (pokud není vstup na dálku policistou umožněn), naopak občan může kdykoliv tuto místnost opustit. Občan pak může podat oznámení o trestném činu nebo jakém koliv protiprávním jednání, o kterém se dozvěděli, nebo se stali obětí trestného činu či svědkem události, pro kterou policejní orgán požaduje podat vysvětlení. Virtuální způsob komunikace umožňuje přijmout oznámení z jakéhokoliv místa a přijaté oznámení obratem postoupit příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Občan, který oznámení podává, nemusí nic podepisovat, protože průběh celého výslechu se nahrává a nahrávka se přikládá ke spisu, o čemž je včas policistou/tkou informován.


A co lze prostřednictvím asistované digitální služby Pol Point oznámit? Občané této nadstandardní služby, kdy nemusí navštěvovat policejní oddělení a čekat na policisty v případě, že jsou v terénu, oznamují zejména různé druhy podvodů, zejména v internetovém prostředí, krádeže, poškození věcí, neplacení výživného, občanské spory, domácí násilí, apod. Lze oznámit vše vyjma událostí, kdy je ohroženo zdraví či život a je tedy nutné okamžitě kontaktovat linku tísňového volání 158.


Nově zřízený Pol Point v Lužci nad Vltavou naleznou občané v objektu Policie ČR, v ulici 9. května 112 a mohou jej využít každý den (včetně svátků a víkendů) vždy od 8:00 do 22:00 hodin.


Podrobné informace, tedy další dvě možnosti využití systému Pol Point, jakož i umístění dalších Pol Pointů v rámci Středočeského kraje, ale i dalším krajů, jsou k dispozici na webových stránkách Krajského ředitelství policie Středočeského kraje – odkaz Pol Point.


Odkaz na video z nově zřízeného Pol Pointu ke shlédnutí zde:  Video


mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
vedoucí OTP

Attachments:

ViewImage (3).jpeg [171,48 kB]
ViewImage (2).jpeg [157,38 kB]
ViewImage.jpeg [95,93 kB]
ViewImage (1).jpeg [309,22 kB]