Bezpečný den v Kralupech nad Vltavou

8. June, 10:53 Novinky

 MĚLNICKO – V rámci oslav Dny Kralup 2024 se na pravém břehu řeky Vltavy (nábřeží Jana Rysa, u loděnice) konal již 6.ročník preventivně-propagační akce BEZPEČNÝ DEN určený primárně pro žáky kralupských základních škol, kde se prezentovaly složky IZS a další organizace zabývající se prevencí a ochranou obyvatelstva. 


Ve středu 5.června 2024 předvedli policisté, hasiči a záchranáři svou nejnovější techniku, ale i několik ukázek ze své práce. Žáci mohli vidět součinnost složek IZS při dopravní nehodě – osobní vozidlo s cyklistou, zadržení nebezpečného pachatele policisty, ukázku psovodů. Hasiči dětem názorně předvedli, co se stane, když budou rozpálenou pánev hasit vodou.


Na jednom místě si návštěvníci mohli prohlédnout vozy jednotlivých složek. U Policie ČR byla k vidění vozidla jednotlivých policejních oddělení, policejní výstroj a výzbroj, kterou si mohli i vyzkoušet. Dále si pro ně policisté připravili malý kvíz, kdy po jeho zodpovězení obdrželi odměnu ve formě omalovánek, doplňovaček atd. Děti si mohly pomocí tzv. alkoholových a drogových brýlí vyzkoušet, jak se cítí člověk pod vlivem alkoholu nebo drog. Pod odborným dozorem si vyzkoušely poskytnutí první pomoci.


Bezpečný den je společným projektem města Kralupy nad Vltavou, Policie ČR, Městské policie Kralupy nad Vltavou, HZS Kralupy nad Vltavou a dalších subjektů z oblasti bezpečnosti a sociální oblasti.


I díky krásnému počasí se den vydařil a děti odcházely plné dojmů a zážitků.


prap. Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník