Vystrašil lidi kuličkovou pistolí

2. May, 07:18 Novinky

 Dne 26.3. v 19:55 hod. byl strážníkem obsluhujícím MKDS spatřen v Lobečku u budovy KaSS muž, který se v místě podivně pohyboval a v ruce držel předmět připomínající krátkou střelnou zbraň. O celé věci byla ihned vyrozuměna PČR a hlídka MP. Před příjezdem hlídek na místo se muž přesunul na nedalekou lavičku a daný předmět odhodil do přilehlého keře. Hlídkou PČR byl muž vyzván, aby zvedl ruce nad hlavu a přesunul se ke služebnímu vozidlu. Následně byla muži nasazena pouta a byla u něj provedena prohlídka, zda u sebe nemá zbraň. Muž u sebe neměl zbraň, ani jiný předmět ohrožující zdraví, nebo život. V blízkém keři byla následně nalezena plastová kuličková pistole. Na místě nedošlo k újmě na zdraví ani ke škodě na majetku. Jelikož se muž mohl tímto jednáním dopustit trestného činu výtržnictví, byl následně převezen hlídkou na služebnu PČR k provedení dalších úkonů.