Strážníkům se podařilo najít několik hledaných osob

4. March, 09:27 Novinky

15.2. v 16:30 hod. zjistila hlídka MP při pěší obchůzce na Seifertově náměstí skupinu osob, z nichž jedna zde konzumovala alkohol, což na tomto místě OZV města zakazuje. Tato osoba byla řešena příkazovou pokutou. Při řešení tohoto přestupku šla okolo žena, ve které byla hlídkou MP rozpoznána hledaná osoba. Ta byla na místě zadržena a následně předána přivolané hlídce PČR. Ve dnech 21.2. a 7.3. se strážníkům podařilo při provádění preventivní kontrolní činnosti najít další hledané osoby. Jedna byla nalezena v ul. Přemyslova a druhá v ul. Hakenova. Tyto byly rovněž předány hlídkám PČR k dalšímu řešení. V době od řešení výše uvedené události na Seifertově náměstí do uzávěrky tohoto vydání KZ (14.3.) bylo na stejném místě řešeno hlídkou MP za porušení OZV o zákazu popíjení alkoholu dalších 22 různých osob v celkem 34 případech. Strážníci městské policie mohou za porušení OZV udělit na místě pokutu do výše 10.000,-Kč. Ve správním řízení může být udělena pokuta až do výše 100.000,-Kč a při opakovaném jednání hrozí těmto osobám i tzv. omezující opatření. Tedy že jim bude na toto místo v budoucnu zakázán přístup správním orgánem.