Pozor na rychlou jízdu!

16. April, 02:00 Novinky

 MĚLNICKO - Policisté měřili rychlost. 


V průběhu minulého týdne se mělničtí policisté zapojili do celorepublikové akce věnované dodržování stanovené rychlosti jízdy. Hlídky se pohybovaly po nejvíce vytížených silnicích na Mělnicku, ale nejen na nich. Ačkoliv byla kontrola zaměřená na dodržování rychlosti jízdy, neopomněli ani na další kontroly v rámci bezpečnosti silničního provozu (užití alkoholu nebo jiné návykové látky před jízdou, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a dalších).


Během této akce policisté řešili u téměř dvou desítek řidičů přestupek překročení rychlosti do 20 km/h.


Mnoho řidičů nerespektuje maximální dovolenou rychlost jízdy. Cílem dopravně bezpečnostních akcí je ovlivnit nekázeň těchto účastníků silničního provozu a tím snížit nehodovost na našich silnicích.


Více informací k celorepublikové akci naleznete zde: https://www.policie.cz/clanek/kontroly-rychlosti-pokracuji.aspx


Policisté budou i nadále bedlivě dohlížet na provoz na pozemních komunikacích.


prap. Martina Hamplová
PČR Mělník

Attachments: