Konference na téma „ZÁVISLOST ≠ NEZÁVISLOST?“

5. April, 13:21 Novinky

 MĚLNICKO – Setkání odborníků v oblasti závislostní problematiky na návykových látkách. 


Ve čtvrtek 21. března uspořádala komise prevence Města Mělník za podpory Města Mělník setkání odborníků z oblasti drogové problematiky, sdílení jejich zkušeností a praxe, v sále Masarykova kulturního domu v Mělníku.


Téma Závislost/Nezávislost bylo zvoleno záměrně, jelikož v současné době mají první zkušenost s návykovými látkami, legálními (kratom, nikotinové sáčky) či nelegálními (marihuana, HHC) čím dále mladší děti, ale i představení „současných legálních“ návykových látek a jejich účinky na lidský organismus. Aktuální trendy v dané problematice představili odborníci z řad policistů, terénních pracovníků, zaměstnanci z dětských domovů se školou, mezi hosty byli pedagogové, školní a policejní preventisté a další odborná veřejnost.


Konferenci zahájili kpt. Tomáš Svoboda z Územního odboru Mělník a kom. Petr Limprecht z Městské policie Mělník, kteří představili nové logo projektu Bezpečný Mělník, jež má představovat štít, spolupráci a propojenost složek Integrovaného záchranného sboru Mělník (Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor, Policie České republiky a Městská policie) a dále návštěvníky konferencí provázeli.


O prevenci kriminality v oblasti závislostí pohovořily prap. Radka Srbová z pohledu Městské policie Mělník a prap. Martina Hamplová z pozice Policie České republiky. Práci protidrogového koordinátora města Mělník přiblížila Bc. Blanka Šubrtová, jenž také představila projekt Fixpoint, v rámci kterého budou na území města Mělník umístěny schránky (kontejnery) na použité injekční jehly.


Současné trendy v oblasti drogové kriminality, legislativy a návykové látky ve školním prostřední přednesla zástupkyně Národní protidrogové centrály Policie České republiky. Dozvěděli jsme se, že velmi významně vzrostla nabídka/prodej nelegálních látek prostřednictvím online prostředí, aktuální drogové trendy v ČR, ale i jaké jsou „oblíbené“ návykové látky ve školách a školním prostředí a zda mohou školy testovat žáky na přítomnost návykových látek.


Populární (návykové) látky nejen ve školním prostředí představily zástupkyně spolku Magdalena, o.p.s., jenž i některé z těchto látek přinesly mezi přítomné hosty, kteří si je mohli zblízka prohlédnout.


Závislosti u odsouzených osob, možnosti léčby, protidrogové programy ve věznici a podmíněné propuštění závislých bylo téma přednášky adiktologa Bc. Václava Živného. Pohled na tuto problematiku, ale z pozice soudnictví v ČR přednesl JUDr., Mgr. Jindřich Špergl, Ph.D.


Na závěr o závislostní problematice pohovořily zástupkyně z Dětského domova se školou z Liběchova a Dětský domov se školou ze Slaného, které nejprve vysvětlily rozdíl mezi Dětským domovem a Dětským domovem se školou. Uvedly jaké děti jsou do jejich domovů umisťovány a s jakými závislostmi se u dětí setkávají a jak se je snaží řešit.


Všichni hosté obdrželi malý dáreček v podobě jednorázových rukavic a malého boxu na nebezpečný ostrý odpad (injekční jehly). Přednášející i hosté se shodli, že takovéto setkání je velmi přínosné pro další práci se závislými osobami, ať už na návykových látkách, ale v dnešní době i na virtuálních sítích.


prap. Martina Hamplová
preventistka Územního odboru Mělník

Attachments: