Nález podezřelé munice

14. March, 13:06 Novinky

MĚLNICKO - Policisté ve Středočeském kraji velmi často řeší případy nálezu výbušnin granátů a jiné staré munice. 


Na místo okamžitě vyjíždějí pyrotechnici, kteří ke každému podezřelému předmětu přistupují, jakoby šlo o nebezpečný nález, funkční munici. Zachovávají tedy nejvyšší míru bezpečnosti, aby při manipulaci nedošlo k explozi. Policisté přivolaní na místo nálezu, místo v dostatečné vzdálenosti zajistí tak, aby byl znemožněn přístup dalším nepovolaným osobám. V případech nálezu na odlehlých lokalitách, v polích, lesích, tam kde není ohrožen život osob a nehrozí způsobení škody na majetku, může být nebezpečný předmět likvidován přímo v lokalitě nálezu. Velmi často je však převážen k odborné  likvidaci na jiné k tomu určené místo.


Ne jinak tomu bylo i při nálezu dvou kusů  minometného granátu v lese u obce Mlékojedy dne 10. března 2024 v odpoledních hodinách. Pouhých sedm dní před tím ten samý hledač kovů nalezl v katastru obce Mlékojedy jeden minometný a jeden ruční granát. Na místo přivolaný pyrotechnik rozhodl, že minometný granát odveze k odborné likvidaci a ruční granát odpálí za dodržení všech bezpečnostních předpisů na vhodném místě v dané lokalitě. V lese nedaleko obce Hleďsebe našel dne 8. března 2024 jiný hledač kovů v pařezu stromu zabořený starý granát. I ten odvezli pyrotechnici z místa k odborné likvidaci.


Nálezce vždy zachoval duchapřítomnost, s municí nikterak nemanipuloval, zavolal na tísňovou linku a vyčkal na místě do příjezdu policie.

Při neopatrné manipulaci může dojít k vážným mnohdy smrtelným zraněním. Velmi často pokud osoba přežije, nese si trvalé následky celý život. Poznamenány jsou tak osudy nejen jednotlivců, ale i jejich blízkých.


Při nálezu podezřelého předmětu vždy dodržujte následující doporučení:

  • při nálezu výbušnin, zbraní nebo střeliva s nimi v žádném případě nijak nemanipulujte, nepodnikejte žádné kroky k jejich likvidaci
  • ihned volejte Policii ČR, nejlépe prostřednictvím tísňové linky 158
  • prostor nálezu je třeba ihned uzavřít před vstupem nepovolaných osob, zejména dětí
  • nepodceňujte ani staré a značně zkorodované výbušniny, střelivo nebo zbraně. Korozí může dojít k narušení systému pojistek a k výbuchu potom stačí v extrémním případě i nepatrný otřes způsobený dotykem lidské ruky
  • nezapomeňte poučit přiměřeně věku také své děti

por. Mgr. Markéta Johnová

Attachments:

ViewImage.jfif [78,14 kB]
ViewImage (2).jfif [38,16 kB]
ViewImage (1).jfif [101,39 kB]