Zaměřeno na rychlost!

7. March, 18:23 Novinky

 MĚLNICKO - Začátkem týdne se mělničtí policisté zaměřili na rychlou jízdu. 


V pondělí 4.3.2024 se mělničtí policisté zapojili do celorepublikové akce zaměřené na dodržování stanovené rychlosti jízdy v obci i mimo obec. Hlídky se pohybovaly po nejvíce vytížených silnicích na Mělnicku, ale nejen na nich. Ačkoliv byla kontrola zaměřená na dodržování rychlosti jízdy, neopomněli ani na další kontroly v rámci bezpečnosti silničního provozu (technický stav vozidel, užití alkoholu nebo jiné návykové látky před jízdou, používání bezpečnostních pásů, zádržných systémů, telefonování za jízdy a dodržování dalších předpisů stanovených platnou legislativou).

Během této akce policisté řešili překročení rychlosti u čtyř řidičů, kterým byla udělena pokuta v příkazním řízení na místě. Řidiče, jenž jel v obci rychlostí 84km/h., policisté oznámili správnímu orgánu k dalšímu projednání.


Mnoho řidičů nerespektuje maximální dovolenou rychlost jízdy. Cílem dopravně bezpečnostních akcí je ovlivnit nekázeň těchto účastníků silničního provozu a tím snížit nehodovost na našich silnicích. Hlavním cílem této akce není jen represe, ale také preventivní působení na řidiče.


Policisté budou i nadále bedlivě dohlížet na provoz na pozemních komunikacích.


prap. Martina Hamplová
PČR Mělník

Attachments:

ViewImage (1).jpeg [178,57 kB]