Evropský den obětí trestných činů

23. February, 20:16 Novinky

MĚLNICKO - Ve čtvrtek 22. února si připomínáme Evropský den obětí trestných činů. 


Úderem dvanácté hodiny jim i letos vyjádříme podporu minutou ticha a rozsvícením majáků na služebních vozidlech. Tato aktivita bude symbolicky vyjadřovat poselství, že světlo přináší naději. Ve chvíli , kdy oběť vidí, že se blíží blikající policejní majáky, ví, že přichází pomoc. 


Práva obětí jsou ukotvena v zákoně č. 45/2013 Sb., O obětech trestných činů. Tento zákon přesně vymezuje status "zvlášť zranitelné oběti", mezi které patří například i děti, osoby vysokého věku nebo oběti domácího a sexuálního násilí, znásilnění, teroristického útoku. Zvlášť zranitelným obětem náleží zvláštní práva, například bezplatná pomoc advokáta, odborná pomoc, lékařské ošetření, ale i výslech této oběti osobou stejného či opačného pohlaví.


Policisté si váží každého, kdo se rozhodne hovořit o tom, co se mu stalo. Pro komunikaci s oběťmi jsou v rámci Policie České republiky školeni specialisté i krizoví interventi z řad policistů či přímo psychologů. Krizoví interventi jsou připraveni pomáhat obětem, ale i pozůstalým přímo na místě mimořádných událostí, v místě bydliště apod.


Příslušníci Policie České republiky jsou si vědomi zranitelnosti obětí trestných činů, kdy jedním z jejích dlouhodobých cílů je zajištění lidského a citlivého přístupu k těmto obětem. Proto jsme již v minulosti zřídili samostatnou kapitolu našich webových stránek určenou zejména pro osoby, které se jakýmkoliv způsobem setkaly s trestnou činností.


Evropský den obětí trestných činů je každoroční připomínkou podpisu Charty práv obětí ve Velké Británii v roce 1990. 

Další informace k tomuto tématu naleznete na webových stránkách Policie České republiky nebo Probační a mediační služby ČR.


por. Mgr. Markéta Johnová

Attachments:

ViewImage (2).jfif [177,58 kB]
ViewImage (1).jfif [291,32 kB]
ViewImage.jfif [292,84 kB]
ViewImage.png [975,97 kB]