Prázdniny končí, začíná nový školní rok

29. August 2018, 10:14 Novinky
This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Několik doporučení rodičům na bezpečnou cestu dětí do školy. 


Období prázdnin pomalu končí a nový školní rok za několik dní začíná. To, že prázdniny skutečně končí, si většina dětí uvědomuje, protože doma je zvýšená aktivita při nákupu různého oblečení a školních pomůcek. Začátek nového školního roku je významný pro děti, které jdou do školy poprvé, a rovněž tak i pro ty, kteří se po prázdninách do školy vracejí.


Zejména na začátku školního roku bývá cesta do školy i návrat domů spojena s mnoha riziky. Děti se pohybují v silniční dopravě a po prožitcích z prázdnin jsou ještě plni dojmů a nejsou dostatečně koncentrované a pozorné. Právě v tomto období dochází ke zvýšenému počtu dopravních nehod a úrazům způsobených dopravními nehodami. Je proto žádoucí, aby rodiče své děti poučili a vysvětlili jim rizika a stanovili pravidla, jak se mají chovat při cestě do školy a při jejich návratu domů. Není na škodu jim tato pravidla častěji připomínat. Na přechodech pro chodce v blízkosti škol dohlížejí na bezpečnost hlídky policie ČR, strážníci městské nebo obecní policie a někde i dobrovolníci z řad občanů, kteří usměrňují dopravu a pomáhají dětem při přecházení ulice. Je však i na řidičích, aby zejména v blízkosti škol a autobusových zastávek v ranních a odpoledních hodinách věnovali řízení zvýšenou pozornost a dodržovali rychlost jízdy.


Rodiče by měli před první cestou do školy dítě provést trasou, kudy bude do školy chodit a názorně mu ukázat, jak si má počínat a vysvětlit mu, čeho se má vyvarovat. K tomu je možno využít několika doporučení.


  • Cesta do školy začíná vstáváním a proto je vhodné dítě naučit vstávat včas, aby mělo dostatek času na přípravu a cestu do školy.
  • Je vhodné vybrat dítěti nejbezpečnější trasu (nemusí být nejkratší), tuto s ním několikráte projít, ukázat mu kde a na co si má dát pozor, jaké kde hrozí       nebezpečí. Pokud jezdí hromadnou dopravou, vysvětlit mu jak se chovat v dopravních prostředcích (za jízdy se držet, nepřecházet vozovku před nebo za autobusem, vždy vyčkat jeho odjezdu a až potom přejít).
  • Vybrat nejbezpečnější místo k přecházení, upozornit ho, aby přecházelo pouze po přechodu, nepřecházelo mezi zaparkovanými vozidly, vysvětlit mu, že než vstoupí do vozovky, musí se zastavit a rozhlédnout se na obě strany, a až po té přejít.
  • Důležitým prvkem je viditelnost, a proto by dítě mělo mít na sobě pestré oblečení. Je vhodné používat reflexní prvky na oblečení.
  • Při první samostatné cestě do školy dítě zpovzdálí sledujte, jak využívá znalosti, které jste s ním procvičovali, na chyby jej upozorněte a znova mu vysvětlete, co udělalo špatně.


Je dobré dětem připomenout i téma cizí osoby.


  • Aby se nebavily s cizím člověkem a nesdělovali informace o sobě.
  • Aby nikam nechodily s cizím člověkem, i kdyby jeho nabídky byly sebevíce lákavé.
  • Nikdy nesedat k cizímu člověku do auta ani se k němu nepřibližovat nebo auta stopovat.
  • Od nikoho si nebrat žádné věci nebo sladkosti.
  • Setkání s cizím člověkem vždy informovat rodiče, učitele, starší sourozence apod.


Všechna tato pravidla mají za cíl naučit dítě, aby je dodržovalo a dostalo se bezpečně do školy a vrátilo se v pořádku domů.