Driftováním poškodili povrch parkovacího domu, později i zeleň v parku

21. December 2023, 09:09 Novinky

Dne 19.11. v 0:05 hod. přijala dozorčí služba MP oznámení, že do parkovacího domu najíždí větší počet vozidel, které dělají hluk. Strážníkem obsluhujícím MKDS bylo zaznamenáno celkem 19 vozidel, které vjížděly do parkovacího domu. Řidiči některých z těchto vozidel začali ihned po příjezdu v místě driftovat, čímž zde znečistili a poškodili povrch. Vzhledem k tomu, že v parkovacím domě se nachází 18 kamerových bodů, které jsou napojeny na dozorčí stanoviště MP, bylo veškeré protiprávní jednání detailně zdokumentováno. Na místo se rovněž ihned dostavila hlídka MP, která všechny zúčastněné ztotožnila. Poté byli všichni přítomní vyzváni k opuštění parkovacího domu. Protiprávní jednání, kterého se řidiči na místě dopustili, bude vyhodnoceno na základě vyčíslení vzniklých škod. V případě škody do 10.000,-Kč by se jednalo o přestupek, za který lze uložit pokuta do výše 50.000,-Kč. Pokud by byla výše škody vyšší, hrozil by dotyčnému trest odnětím svobody až na jeden rok, zákaz činnosti, nebo propadnutí věci. Kromě výše uvedeného může majitel nemovitosti, kterým je město Kralupy nad Vltavou, požadovat po dotyčných náhradu škody v občansko-právním řízení.


Dne 28.11. ve 21:35 hod. byl v rámci preventivní kontrolní činnosti strážníky zaznamenán v Parku čtyř ročních období v lokalitě Strachov mladík, který zde svým vozidlem driftoval na travnaté ploše. Mladík byl strážníky na místě ztotožněn a byla mu udělena pokuta příkazem na místě za poškození veřejného prostranství.


MKDS - městský kamerový dohlížecí systém