Zasahoval policistům do zákroku, skončil v poutech

21. December 2023, 08:05 Novinky

Dne 12.11. v 02:01 hod. přijala dozorčí služba MP žádost OO PČR o součinnost v ul. Masarykova, kde mělo dojít k poškození vozidla. Dle oznámení se měla v místě nacházet větší skupina osob, z nichž někteří se chovali vůči hlídce PČR velmi agresivně. Po příjezdu hlídky MP na místo měla hlídka PČR jednoho agresivního muže již zajištěného. V místě se však nacházel další muž, který neustále hlídce PČR zasahoval do zákroku. Tento muž byl hlídkou MP vyzván, aby nenarušoval probíhající zákrok a aby od svého jednání upustil. Muž však tuto výzvu neuposlechl a proti strážníkům vykročil s napřaženou rukou a zaťatou pěstí. Strážníky tak byly proti tomuto muži použity donucovací prostředky – hmaty, chvaty a byla mu nasazena pouta. Následně byli oba muži předvedeni na OO PČR k dalšímu řešení jejich protiprávního jednání.


OO PČR - Obvodní oddělení Policie ČR