Vyhrál nad reklamním poutačem

18. December 2023, 17:59 Novinky

Dozorčí služba MP přijala dne 10.11. ve 22:20 hod. oznámení, že na sídl. U Cukrovaru má docházet k fyzické potyčce mezi několika osobami. Na MKDS bylo následně zaznamenáno, jak jeden z účastníků kopl do reklamního poutače místní provozovny a ten vlivem toho odletěl o několik metrů. Muž následně poutač zvedl a hodil ho do potoka. Při příjezdu hlídky MP na místo se zde nacházeli tři mladíci, kteří hlídce sdělili, že byli napadeni jinou skupinou. Všichni přítomní byli na místě hlídkou ztotožněni. Nikdo nebyl zraněn a nikdo nechtěl dále věc řešit. Po celou dobu se jeden z přítomných mladíků choval k hlídce vulgárně a neustále strážníky urážel. Před svými kamarády dával najevo svůj arogantní a pohrdavý přístup. Jednalo se stejného muže, který odhodil zmiňovaný poutač do potoka, k čemuž se dotyčný také hlídce přiznal. Muž se na místě dopustil přestupků poškození cizí věci a znevážení postavení úřední osoby. Vzhledem k tomu, že odmítl vyřešit přestupky s hlídkou MP na místě, byla věc předána spolu se záznamy z MKDS a minikamer strážníků k dořešení příslušnému správnímu orgánu. Za výše uvedené přestupky hrozí muži ve správním řízení pokuta až do výše 50.000,-Kč.


MKDS - městský kamerový dohlížecí systém