Opět vyvolával konflikty

23. November 2023, 12:40 Novinky

Dne 1.listopadu ve 20:20 hod. a 14.listopadu v 19:40 hod. bylo na dozorčí službu MP přijato téměř totožné oznámení. A to, že se v areálu krytého bazénu nachází výtržník, který se chová vůči všem přítomným velmi hrubě a vulgárně, snaží se fyzicky bránit návštěvníkům bazénu v zakoupení vstupenek a hlásí přicházejícím návštěvníkům, že bazén a Wellness jsou uzavřeny, což není pravda. Po příjezdu na místo hlídka městské policie zjistila, že se tohoto jednání dopouštěl muž, který již několik let cíleně vyvolává konflikty se zaměstnanci kralupských sportovišť, Městského úřadu, Úřadu práce, strážníky městské policie, policisty, v době voleb se členy volebních komisí, a i s mnoha dalšími občany města. Stejně jako v mnoha desítkách podobných případů, i tentokrát byl muž poučen o tom, že se dopustil několika přestupků, které budou postoupeny příslušnému správnímu orgánu. Dále byl vyzván, aby neprodleně areál krytého bazénu opustil a již se do něj toho dne znovu nevracel. Této výzvy muž v obou případech uposlechl a z místa odešel.

 

Pozn.: Strážník městské policie je oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na strážníkem určená místa nebo se na nich nezdržoval, je-li ohrožen veřejný pořádek. Tohoto opatření však nelze užít k permanentnímu zákazu navštěvovat určitá veřejně přístupná místa. Takový příkaz může vydat pouze příslušný správní orgán, nebo soud.