Chtěli stanovat, vybrali si špatné místo

17. November 2023, 17:12 Novinky
This news article is already more than half a year old, it may not contain current information. » Open the latest news

Dne 22.října okolo jedné hodiny ranní oznámil občan, že se na jeho pozemek dobývají dva bezdomovci. Hlídka MP na místě zjistila, že si v těsné blízkosti zahrady oznamovatele postavili stan dva muži a chtějí zde přenocovat. Muži byli ztotožněni a hlídkou poučeni, že OZV města toto zakazuje. Poté však začali strážníky vulgárně urážet. Muži byli následně vyzváni, aby místo neprodleně uklidili a opustili, jinak proti nim bude použito donucovacích prostředků. Zároveň byli poučeni o tom, že se kromě porušení OZV dopustili rovněž přestupku znevážení úřední osoby, za což jim může být udělena pokuta na místě do výše 10.000,-Kč, nebo ve správním řízení do výše 100.000,-Kč. Této výzvy muži následně uposlechli, uklidili po sobě a z místa odešli. Vzhledem k tomu, že odmítli projednat své přestupky se strážníky na místě, byla věc předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu.


OZV - Obecně závazná vyhláška