Back to reality

7. November 2023, 12:48 Novinky

MĚLNICKO – Takto zní název pilotního projektu, který upozorňuje děti na nástrahy ve virtuálním světě. 


Od pondělí 16.10.2023 do středy 25.10.2023 probíhal v Regionálním muzeu Mělník již 11. edukativní projekt s názvem Back to reality, který realizoval tým Prevence kriminality města Mělník, Policie České republiky – Územní odbor Mělník, Městská policie Mělník a Regionální muzeum Mělník.


Kyberšikana na základních školách je velmi aktuální téma, ale i sexting, kybergrooming, phishing a další problémy ve virtuálním světě. A protože „opakování je matka moudrosti“ vznikl projekt s názvem Back to reality, který se těmito problémy zabývá a ukazuje, jak jim předcházet. Program trvá devadesát minut a je určen žákům čtvrtých až šestých ročníků základních škol v rámci ORP Mělník. Kromě přednášky čekalo na děti i mnoho interaktivních prvků. Do projektu se zapojil také Petr Raist Štastný, grafik, který vytvořil pro děti speciální hru, která celý program zahajuje. Následně je přednáška rozdělena do čtyř témat (dioramat), které se zabývají různými nástrahami v online světě, kdy každé z nich je doprovázeno zvukovou kulisou.


Přednáška začíná virtuální hrou, která je promítána na obrovské maketě telefonu. Ve hře mají děti na výběr několik možností, jak trávit volný čas o víkendu, a protože ještě nevědí, co je čeká, volí tu nejsprávnější odpověď. Následně přechází k prvnímu dioramatu, kde jim preventista představuje nástrahy falešných profilů, zasílání fotek a s tím související negativní jevy. Poté se přemisťují k dalšímu tématu a to závislosti na sociálních sítích, hrách a internetu všeobecně. A aby děti jen neseděly, tak si s muzejní edukátorkou zahrály pohybovou hru, u které se nejen zapotily, ale i nasmály. Třetí dioráma bylo zaměřeno na finanční gramotnost. Zde si s lektorem povídaly především o tom, že peníze na kartě nejsou smyšlené, ale reálné. Po finanční osvětě děti čekal další úkol. Ve skupinách musely společnými silami složit bezpečné, ale zapamatovatelné heslo. Poslední téma bylo věnováno heslům, zveřejněným osobním údajům a s tím spojené nebezpečí číhající v online prostředí. A co sestavená hesla, opravdu si je děti zapamatovaly? To preventista ověřil ještě před tím, než se děti přesunuly zpět k maketě telefonu.


Na konci programu si děti hru zahrály znovu s tím, že jim byly představeny všechny zákulisí sociálně negativních jevů.

Projektu se zúčastnilo na pětset žáků, kdy jejich ohlasy byly kladné, což je pro lektory, ale i celý realizační tým to největší poděkování. Velké díky patří finanční podpoře Města Mělník, MAS Vyhlídky a Středočeskému kraji, bez kterých by projekt Back to reality nemohl vzniknout.


prap. Martina Hamplová
PČR Mělník

Attachments: