Alkohol, drogy a mládež

7. November 2023, 12:40 Novinky

MĚLNICKO – Preventivní akce na děti a mládež. 


Ve středu 25.10.2023 se policisté a kriminalisté Územního odboru Mělník zapojili do akce Středočeského kraje s názvem „ Alkohol, drogy a mládež“. Tohoto preventivního opatření se kromě policistů též zúčastnili hasiči z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje – Územní odbor Mělník a pracovnice Krajské hygienické stanice Středočeského kraje – územní pracoviště Mělník.


Cílem opatření byla kontrola dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, zjištění případného ovlivnění mladistvých omamnými a psychotropními látkami, nebo zda mladiství nehrají na výherních automatech.


Během akce bylo na Mělnicku zkontrolováno 10 živnostenských provozoven ( herny, kluby, večerky a hospody) a bylo kontrolováno na 30 osob. V rámci kontrol nebyly řešeny žádné podnapilé nezletilé nebo mladistvé osoby.


Na problematiku alkoholu a drog u mládeže se zaměřují také preventistky Územního odboru Mělník, které pravidelně pořádají besedy na toto téma ve školských zařízeních.


prap. Martina Hamplová
PČR Mělník