Další kontroly na silnicích

2. November 2023, 13:36 Novinky
This news article is already more than half a year old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - V neděli 29. října proběhla další dopravně bezpečnostní akce. 


Policejní hlídky se zaměřily na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči vozidel před a během jízdy, dodržování stanovených rychlostních limitů v obci i mimo ni, jakož i věnování se řízení, zejména dodržování zákazu držení záznamových a hovorových zařízení za jízdy. Pozornosti neuniklo ani dodržování používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů.


S ohledem na podzimní prázdniny se věnovali  také nemotorových účastníků silničního provozu, cyklistům a chodcům, zejména ve vztahu k jejich označení a osvětlení za snížené viditelnosti . Při akci policisté využili  nejmodernější technická vybavení včetně bezpilotního letadla.


Svou činnost prováděli zejména na  problémových nehodových úsecích či na místech, kde opakovaně porušují řidiči své povinnosti, a tím ohrožují bezpečnost a plynulost silničního provozu. Vzhledem k blížícímu se dni Památky zesnulých monitorovali také místa v blízkosti hřbitovů.


Obdobné dopravně bezpečnostní akce budou probíhat i v nadcházejícím období.


por. Mgr. Markéta Johnová

Attachments:

ViewImage.jpeg [244,05 kB]
ViewImage (4).jpeg [163,03 kB]
ViewImage (2).jpeg [268,82 kB]
ViewImage (1).jpeg [230,79 kB]