Výtržník bránil návštěvníkům krytého bazénu v zakoupení vstupenek

17. October, 09:31 Novinky
Dne 20.září ve 20:00 hod., 25.září ve 20:15 hod. a 6.října v 19:55 hod. došlo v areálu krytého plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou ke třem téměř totožným incidentům, které na místě vyvolal vždy stejný muž. Ve všech třech případech obdržela městská policie oznámení od zdejších zaměstnanců a ostatních návštěvníků, že se zde nachází výtržník, který se vůči všem přítomných chová velmi hrubě a vulgárně. Ve všech případech zároveň tento muž fyzicky bránil návštěvníkům krytého bazénu v zakoupení vstupenek. Po příjezdu na místo hlídka městské policie ve všech případech shodně zjistila, že se zde nachází muž, který byl za totožné jednání v minulosti řešen již v desítkách případů, vůči zaměstnancům kralupských sportovišť a vůči strážníkům městské policie se dopustil ve dvou případech dokonce trestných činů a proti kterému použili za poslední tři roky strážníci hned v šesti případech donucovací prostředky. Muž byl hlídkou městské policie shodně ve všech třech případech vyzván, aby místo neprodleně opustil a téhož dne se na něj již znovu nevracel. Této výzvy sice muž vždy uposlechl a z místa odešel, zároveň ale začal na strážníky vždy hystericky křičet různé urážky, čímž se dopustil přestupku znevážení postavení úřední osoby. Spolu s ostatními přestupky, kterých se muž na místě dopustil na úseku občanského soužití a na úseku veřejného pořádku, bylo vše oznámeno příslušným správním orgánům.


Pozn.: Strážník městské policie je oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na strážníkem určená místa nebo se na nich nezdržoval, je-li ohrožen veřejný pořádek. Tohoto opatření však nelze užít k permanentnímu zákazu navštěvovat určitá veřejně přístupná místa. Takový příkaz může vydat pouze příslušný správní orgán, nebo soud.

Newest news:

- ...i Ty můžeš pomáhat, zažij ten pocit [11. November 2021, 13:53]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. November 2017, 08:52]

- Za rok podvedla více než 200 osob [28. November, 10:41]

- Hlídka hasila hořící kontejner [23. November, 12:50]

- Opět vyvolával konflikty [23. November, 12:40]

- Opět porušil zákaz řízení [23. November, 12:30]

- Lezl do kontejneru a kradl elektroodpad [23. November, 12:15]

- Chtěli stanovat, vybrali si špatné místo [17. November, 17:12]

- Falešný bankéř [13. November, 12:46]

- Back to reality [7. November, 12:48]

Back to homepage