Vymočil se na chodník

25. September, 12:50 Novinky

Dne 6.9.2023 ve 20:10 hod. zaznamenala hlídka městské policie v ul. Nádražní při provádění pěší obchůzky muže, který zde močil na chodník v blízkosti lavičky. Muž byl hlídkou vyzván k prokázání totožnosti na což reagoval tím, že se jmenuje Petr a své datum narození ani příjmení si nepamatuje a nemá u sebe ani žádný průkaz totožnosti. Jelikož muž ani po opakovaných výzvách svou totožnost nesdělil, byl vyzván, aby strážníky následoval na služebnu OO PČR. Toto muž odmítl. Z toho důvodu byl předveden za služebnu PČR za použití donucovacích prostředků. Po zjištění mužovy totožnosti se již choval slušně, uznal že se dopustil přestupků znečištění veřejného prostranství a neuposlechnutí výzvy úřední osoby a souhlasil s jejich vyřešením udělením pokuty na místě.


OO PČR - Policie ČR

Newest news:

- ...i Ty můžeš pomáhat, zažij ten pocit [11. November 2021, 13:53]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. November 2017, 08:52]

- Za rok podvedla více než 200 osob [28. November, 10:41]

- Hlídka hasila hořící kontejner [23. November, 12:50]

- Opět vyvolával konflikty [23. November, 12:40]

- Opět porušil zákaz řízení [23. November, 12:30]

- Lezl do kontejneru a kradl elektroodpad [23. November, 12:15]

- Chtěli stanovat, vybrali si špatné místo [17. November, 17:12]

- Falešný bankéř [13. November, 12:46]

- Back to reality [7. November, 12:48]

Back to homepage