Vymočil se na chodník

25. September 2023, 12:50 Novinky
This news article is already more than half a year old, it may not contain current information. » Open the latest news

Dne 6.9.2023 ve 20:10 hod. zaznamenala hlídka městské policie v ul. Nádražní při provádění pěší obchůzky muže, který zde močil na chodník v blízkosti lavičky. Muž byl hlídkou vyzván k prokázání totožnosti na což reagoval tím, že se jmenuje Petr a své datum narození ani příjmení si nepamatuje a nemá u sebe ani žádný průkaz totožnosti. Jelikož muž ani po opakovaných výzvách svou totožnost nesdělil, byl vyzván, aby strážníky následoval na služebnu OO PČR. Toto muž odmítl. Z toho důvodu byl předveden za služebnu PČR za použití donucovacích prostředků. Po zjištění mužovy totožnosti se již choval slušně, uznal že se dopustil přestupků znečištění veřejného prostranství a neuposlechnutí výzvy úřední osoby a souhlasil s jejich vyřešením udělením pokuty na místě.


OO PČR - Policie ČR