Dopravně bezpečnostní akce zaměřená na motorkáře a cyklisty

2. October 2023, 13:43 Novinky
This news article is already more than half a year old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - V úterý 26. září letošního roku probíhala na Mělnicku  dopravně bezpečnostní akce zaměřená na motorkáře a cyklisty. 


Tato akce byla primárně zaměřená na dodržování povinností motorkářů v silničním provozu, a to zejména na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, technický stav motocyklu a například používání ochranné helmy. Policisté se ale nezaměřili pouze na motorkáře, ale samozřejmě na všechny účastníky silničního provozu. Pozornost věnovali i pátrání po osobách, věcech, odcizených vozidlech, zaměřili se i na problematiku nelegální migrace, jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog.


Policisté zkontrolovali více než 100 vozidel, motocyklů, ale i cyklistů.. Celkem zjistili 25 přestupků, kdy všechny vyřešili na místě uložením pokuty v příkazním řízení. Nejčastějším přestupkem bylo nepoužití bezpečnostních pásů a nevyhovující technický stav vozidla.


Cílem dopravně bezpečnostních akcí není odhalit co nejvíce přestupků, ale upozornit na rizika, která s sebou nedodržování rychlosti a porušování dalších pravidel v silničním provozu přináší a má za následek každoročně tisíce dopravních nehod a mnoho zmařených lidských životů, proto v nich budeme i nadále pokračovat.


por. Mgr. Markéta Johnová