Hádali se před dětmi

17. August 2023, 09:55 Novinky
This news article is already more than half a year old, it may not contain current information. » Open the latest news

Dne 15. července 2023 v 20:50 hod. přijala dozorčí služba oznámení, že v ul. Vrchlického má docházet k hádce, křiku a někdo zde vyhazuje různé věci z okna. Po příjezdu hlídky na místo oznámil přítomný muž, že se pohádal se svou přítelkyní, která ho vyhodila z bytu, vyhodila z okna jeho kufr a fyzicky ho napadla. Z důvodu motající se hlavy a boule na hlavě si žádá odborné lékařské ošetření, ale napadení hlásit nechce. Muž i žena podstoupili orientační dechovou zkoušku se shodným výsledkem 2,3 ‰. Muž byl poté převezen z důvodu poranění hlavy do nemocnice. Jelikož byly celému incidentu přítomny čtyři nezletilé děti, byla na místo přizvána pracovnice OSPOD, která po domluvě se ženou přizvala na místo rodinnou známou, která se o děti dočasně postarala.


OSPOD - Odbor sociálně-právní ochrany dětí