Opilý řidič se pokusil utéct

7. August 2018, 09:39 Novinky
This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Hlídka městské policie prováděla kontrolní činnost v ulici Žižkova, když si před desátou hodinou večerní povšimla osobního vozidla jedoucího z ulice Jodlova do ulice Žižkova. Toto vozidlo při projíždění zatáčky u ZŠ Komenského vjelo vysokou rychlostí do protisměru. Hlídka MP ihned vyjela za vozidlem a v ulici Nádražní, před budovou Českých drah, jej za použití světelné výzvy STOP zastavila. Řidič vozidla byl hlídkou MP vyzván k prokázání totožnosti, k předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla a k podání vysvětlení. Na tuto výzvu muž zpočátku nereagoval, poté začal odpovídat nesrozumitelně a zmateně. Výzva byla strážníky zopakována, na což muž odpověděl, že u sebe nemá doklady, ale své nacionále hlídce sdělí ústně. Přes DS MP byla provedena na OO PČR lustrace osoby s výsledkem negativním. Řidič byl vlastníkem řidičského průkazu a po něm ani po vozidle nebylo vyhlášeno pátrání. Jelikož se dvaadvacetiletý muž choval neklidně a na místě byl cítit alkohol, byl několikrát vyzván hlídkou MP k provedení orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu. Tuto zkoušku však úmyslně vykonával tak, aby se hodnota alkoholu v dechu nedala naměřit. Krátce na to se dal muž na útěk směrem do ulice Husova. Hlídka se za mužem rozeběhla se slovy „jménem zákona stůj“, kterou poté ještě několikrát zopakovala. Muž však výzev neuposlechl a ve svém jednání pokračoval. Hlídka jej pronásledovala přes ulici Kaplířova do ulice Prokopova, kde strážníci nalezli dotyčného muže ležet v trávě. Poté se muž pokusil vstát a dát se znovu na útěk. Za použití donucovacích prostředků – slzotvorného prostředku, hmatů a chvatů, mu v tom však bylo zabráněno a muži byla nasazena pouta. Strážníci spoutaného muže dovedli zpět k vozidlu, kde mu vypláchli oči vodou a přivolali na místo hlídku PČR. Hlídka PČR po příjezdu na místo vyzvala muže k orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu, při které byla muži naměřena hodnota přes 1,5 promile alkoholu. Z důvodu podezření na trestný čin byl muž předán hlídce PČR k dalšímu opatření.


Vysvětlivky:

MP – Městská policie

DS MP – Dozorčí služba městské policie

OO PČR – Obvodní oddělení Policie České republiky Kralupy nad Vltavou