Odcizil hasící přístroj

17. August 2023, 09:15 Novinky
This news article is already more than half a year old, it may not contain current information. » Open the latest news

Dne 2.7.2023 oznámil zaměstnanec MěÚ, že z Parkovacího domu byl odcizen hasicí přístroj. Z MKDS bylo následně zjištěno, že se krádeže dopustili tři muži v čase 1:38 hod. tím, že si jeden z nich zastrčil hasicí přístroj pod mikinu a odešel s ním z Parkovacího domu. Dne 17.7.2023 byl hlídkou MP v rámci běžné kontrolní činnosti zaznamenán muž na jízdním kole, který odpovídal popisu osoby, která odcizila hasicí přístroj. Muž byl ztotožněn a poučen o způsobu řešení. O události byl sepsán úřední záznam, který byl spolu s důkazními prostředky předán k došetření příslušnému správnímu orgánu. Každému z mužů hrozí za krádež hasicího přístroje až 50.000,- Kč, jelikož kromě samotného pachatele se mohou přestupku krádeže dopustit i její organizátor, návodce, či pomocník. Kromě toho po nich bude v občansko-právním řízení vymáhána i způsobená škoda.


MěÚ - Městský úřad