Rozházel odpadky, natočila jej kamera

17. August 2023, 09:00 Novinky
This news article is already more than half a year old, it may not contain current information. » Open the latest news

Dne 6. července 2023 po 9 hodině ranní oznámil občan, že nalezl před svou garáží v Lobečku rozházené odpadky. Ze záznamů MKDS bylo zjištěno, že se na místo dostavil v nočních hodinách muž s černým pytlem a odpadky zde rozsypal. Hlídka MP na místě zjistila, že odpadky pocházejí pravděpodobně z poblíž stojící restaurace, jelikož se mezi nimi nalézalo množství faktur a účtenek s touto adresou. Od provozního této restaurace se následně hlídka dozvěděla, že popelnici s odpadky nemají nijak zabezpečenou a je volně přístupná. Rovněž sdělil i jméno a popis nesvéprávné osoby, která jim vytahuje odpadkové pytle z kontejneru, následně se v nich přehrabuje a tím způsobuje nepořádek. Jednalo se o muže, který je z místní znalosti strážníkům dobře znám. Provozovatel restaurace byl poučen o nutnosti zabezpečení kontejneru na odpad. Muž, který nepořádek způsobil, byl hlídkou kontaktován, k činu se doznal a nepořádek si po sobě uklidil.