Svým jednáním zranil strážníka

17. August 2023, 08:34 Novinky
This news article is already more than half a year old, it may not contain current information. » Open the latest news

Dne 19.6.2023 ve 13:30 hod. oznámil občan, že se v blízkosti městského venkovního koupaliště nachází muž, který se chová vůči zdejším zaměstnancům i návštěvníkům velmi agresivně. Například tím, že zavírá vrátka u vstupu, křičí na příchozí, že je koupaliště uzavřeno, neustále bouchá na okno u pokladny a snaží se aktivně znemožňovat návštěvníkům v zaplacení vstupného. Hlídka MP na místě zjistila, že se oznámení zakládají na pravdě. Na místě se nacházel muž, který již několik let cíleně vyvolává konflikty se zaměstnanci kralupských sportovišť, Městského úřadu, Úřadu práce, strážníky městské policie, v době voleb se členy volebních komisí, a i s mnoha dalšími občany města. Stejně jako v nejméně šedesáti předchozích podobných případech, i tentokrát byl muž poučen o tom, že se dopustil několika přestupků, které budou postoupeny příslušnému správnímu orgánu. Dále byl vyzván, aby neprodleně místo opustil a již se na něj znovu nevracel. Na to začal muž strážníky urážet, čímž se dopustil dalšího přestupku. Následně přiskočil k otevřeným dveřím od služebního vozidla a udeřil do nich vší silou oběma rukama tak, aby narazily do poblíž stojícího strážníka. Po tomto útoku, při kterém utrpěl strážník zranění na ruce, byly proti muži použity donucovací prostředky a byla mu přiložena pouta. Poté byl převezen na služebnu OO PČR v Kralupech nad Vltavou. Za trestný čin užití násilí proti úřední osobě hrozí muži trest odnětí svobody na šest měsíců až šest let.