Tentokrát zaměřeno na rychlost

17. August 2023, 12:52 Novinky
This news article is already more than half a year old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Celorepubliková dopravně bezpečnostní akce ROADPOL zaměřená na kontrolu dodržování dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci i mimo obec. 


Policisté Územního odboru Mělník  se počátkem tohoto týdne zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce ROADPOL.


V průběhu celého dopravně bezpečnostního opatření se policejní hlídky zaměřily zejména na kontrolu dodržování dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci i mimo obec. Samozřejmě dohlížely i na dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona číslo 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Současně prováděly kontrolní činnost spojenou s pátráním po osobách, věcech a odcizených vozidlech.


Během několika hodin, na které byla akce naplánovaná, policisté zkontrolovali 124 vozidel. Nejvyšší povolenou rychlost překročili 4 řidiči, dva z nich dostali pokutu v příkazním řízení na místě, další 2 byli předáni k potrestání příslušnému správnímu orgánu. Nejčastějším dopravním přestupkem byl špatný technický stav vozu, v 16 případech. Bezpečnostní pásy nepoužili 4 pasažéři, 1 nepředložil doklad o pojištění odpovědnosti. Pod vlivem alkoholu řídili své vozidlo 2 řidiči. Oba nadýchali do jednoho promile.


Hlavním cílem dopravně bezpečnostního opatření zaměřeného na dodržování povolené rychlosti je snížit neukázněné chování některých řidičů na silnicích a především snížit počet dopravních nehod a přestupků v silničním provozu. Nepřiměřená rychlost je nejčastější příčinou dopravních nehod, které mnohdy končí tragicky.


Osvětový projekt 13:Minut

Jízda nepřiměřenou rychlosti je chyba, kterou pravidelně děláme téměř všichni a bez výčitek. Tedy jen do doby, než nám to nevyjde. „Plus deset“ je totiž společenská norma. Víme, že je to „jen za body“ a nepřipouštíme si, že to může mít fatální následky. Odhalte s námi příběhy lidí, kterým se tato chyba vymstila a nahlédněte do jejich svědomí.


por. Mgr. Markéta Johnová

Attachments:

ViewImage (1).jpeg [178,57 kB]
ViewImage.jpeg [129,97 kB]