Stále přijímáme nové uchazeče do řad středočeské policie

24. October 2017, 08:56 Novinky
This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest newsStále přijímáme nové uchazeče do řad středočeské policie

 

               

.

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje stále disponuje několika desítkami  volných  služebních míst na základních útvarech. Přijímá nové policisty a policistky, kteří mají zájem posílit základní útvary v celém kraji a doplnit počty příslušníků ve výkonu služby. Do konce roku bychom naše řady rádi rozšířili o desítky mužů a žen, které mají zájem o tuto zodpovědnou a smysluplnou práci. Chtějí se podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost na silnicích, bojovat proti kriminalitě a neustále prohlubovat svoje znalosti a odbornou kvalifikaci. Zaměstnání u policie přináší kromě trvalého zaměstnání, stabilního příjmu a možnosti kariérního růstu řadu sociálních a dalších výhod, mezi které patří 6 týdnů dovolené, ozdravné pobyty, zdravotní péče, možnost čerpání příspěvků na penzijní připojištění, rekreační pobyty a další..Příslušníkem policie se může stát každý občan České republiky, který:

  • je starší osmnácti let
  • je bezúhonný
  • má minimálně střední vzdělání zakončené maturitou
  • je plně svéprávný
  • není členem politické strany nebo politického hnutí
  • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a  
                                                                                                                                                                                                         není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických   osob, které  vykonávají podnikatelskou činnost


V průběhu přijímacího řízení se dále posuzuje fyzická, osobnostní a zdravotní způsobilost uchazeče.


 Při přijetí do služebního poměru je příslušník ustanoven na služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent se zařazením na příslušný základní útvar pořádkové nebo dopravní policie. První rok služby se všichni noví policisté řádně připravují pro výkon svého budoucího povolání ve středních policejních školách a absolvují řízenou praxi na mateřských útvarech. Pro bližší informace k možnostem uplatnění v rámci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje nebo k podrobnostem přijímacího řízení se mohou zájemci obrátit přímo na kteréhokoliv policistu obvodního oddělení v místě svého bydliště nebo se informovat přímo na Územním odboru PČR Mělník případně kontaktovat personální odbor krajského ředitelství policie.


Kontakty:


Územní odbor PČR Mělník, Bezručova 2796, tel. 974 876 207, 208, 725 575 953

e-mail:  krps.kr.otp@pcr.cz


Odkaz na facebook Policie ČR: http://www.facebook.com/PolicieCZ

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje: http://www.policie.cz/clanek/stale-prijimame-nove-uchazece-do-rad-stredoceske-policie-rozcestnik.aspx