Partnerská hádka vyústila ve fyzické napadení

14. ledna, 11:57 Novinky

Partnerská hádka vyústila ve fyzické napadení

14. prosince po 17 hodině přijala DS MP žádost OO PČR o prověření oznámení, kdy mělo v jedné z ubytoven docházet neznámým mužem k fyzickému napadání ženy. Hlídka se za použití VRZ dostavila na místo určení, kde se spojila s oznamovatelem. Ten uvedl, že ve vestibulu ubytovny došlo k fyzickému napadení mezi mužem a ženou. Hlídka společně s oznamovatelem vstoupila do vnitřních prostor ubytovny. Tam oznamovatel označil napadenou ženu a údajného agresora. Žena uvedla, že byla na pokoji se svým přítelem, kde mezi nimi došlo k slovní rozepři. Poté co společně vešli na chodbu, vyústila jejich hádka k fyzickému napadení, kdy jí přítel udeřil několikrát pěstí do obličeje, ona poté upadla na zem a udeřila se do hlavy. Následně se oba odebrali do vestibulu. Muž s výpovědí své přítelkyně souhlasil. Oba uvedly, že společně vypili několik piv a jsou pod vlivem alkoholu. Hlídka u obou provedla orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, kdy u muže byla naměřena hodnota přes 2 promile a u ženy přes 3 promile alkoholu v dechu. Prostřednictvím DS MP byla ženě na místo přivolána RZS, z důvodu viditelných známek zranění na hlavě a v obličeji. Lékař RZS po příjezdu na místo ženu ošetřil a rozhodl o převozu do nemocnice, ta však odmítla. Celá událost byla z důvodu podezření ze spáchání přestupku postoupena na MěÚ Kpy k dalšímu šetření.


DS MP - dozorčí služba Městské policie

OO PČR - Obvodní oddělení Policie ČR

VRZ - zvláštní výstražné světelné a zvukové zařízení

RZS - Rychlá záchranná služba

MěÚ Kpy - Městský úřad Kralupy nad Vltavou 

Newest news:

- Nadále pokračuje nábor nových policistů [10. ledna 2018, 13:49]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. listopadu 2017, 08:52]

- Rady pro cyklisty [Today, 12:53]

- Policisté se strážníky na cyklostezce [Today, 12:51]

- Podvodníci na internetu [15. července, 13:41]

- Krádež batohu objasněna [15. července, 13:39]

- Strážníky můžete potkávat i na kolech [15. července, 09:00]

- Nalezené mládě poštolky [15. července, 08:38]

- Krádež česneku [9. července, 14:54]

- Bezpečně u vody [9. července, 14:52]

Back to homepage