TISPOL

30. července, 07:49 Novinky

TISPOL

MĚLNICKO – Policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník se ve dnech 26. a 27. července 2019 zapojili do dopravně bezpečnostní akce zaměřené především na kontroly nákladní a autobusové dopravy. 

V průběhu celého dopravně bezpečnostního opatření se policejní hlídky zaměřily zejména na kontrolu dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku, nedodržování povinnosti při přepravě nebezpečných věcí a dalších směrnic a sociálních předpisů. Samozřejmě dohlížely i na dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona číslo 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Současně prováděly kontrolní činnost spojenou s pátráním po osobách, věcech a odcizených vozidlech.

Dopravní policisté zkontrolovali desítku vozidel. Více než  polovina řidičů se dopustila přestupku. Nejčastějším přestupkem, který policisté řešili, bylo porušení sociálních předpisů a špatný technický stav. Jeden z řidičů překročil nejvyšší povolenou rychlost. Pozitivním výsledkem těchto kontrol bylo zjištění, že žádný z kontrolovaných řidičů nákladních vozidel a autobusů neřídil pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek. 

Tento typ kontrol je velmi časově náročný. Zkontrolování jednoho vozidla trvá přibližně jednu hodinu.

Hlavním cílem dopravně bezpečnostního opatření zaměřeného na kontroly nákladních vozidel a autobusů je  omezení neukázněného chování některých řidičů na silnicích a je zejména snížení dopravní nehodovosti  a přestupků v silničním provozu.

TISPOL je organizace, která sdružuje evropské policejní sbory v oblasti dopravní problematiky a je založena na předávání zkušeností a informací. Hlavním cílem je realizace dopravně bezpečnostních akcí napříč Evropou. Akce jsou vždy zaměřeny na konkrétní problematiku, jako je alkohol a drogy, rychlost, nákladní a autobusová doprava. 

Newest news:

- Nadále pokračuje nábor nových policistů [10. ledna 2018, 13:49]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. listopadu 2017, 08:52]

- Stále přijímáme nové uchazeče do řad středočeské policie [24. října 2017, 08:56]

- Úvěr nesplácel [15. října, 14:20]

- Řídil, ač neměl [15. října, 14:18]

- Projekt „Přes bariéry s policií“ [15. října, 14:17]

- Odcizil věci z garáže [15. října, 14:11]

- Dopravka včera a dnes [2. října, 12:27]

- Pátrání po totožnosti muže [2. října, 12:25]

- Dopravní policisté se zaměřili na motorkáře [2. října, 12:22]

Back to homepage