Otevření bytu a poskytnutí první pomoci

19. července, 14:15 Novinky

Otevření bytu a poskytnutí první pomoci

Dozorčí služba MP přijala 15. července v ranních hodinách na l. 156 oznámení od paní D., že v ulici Revoluční v domě s č. p. 664 slyší volat svou sousedku o pomoc. Hlídka MP se za použití VRZ dostavila na místo oznámení, kde před uvedeným vchodem čekala oznamovatelka, která hlídce označila byt, ze kterého se mělo před příjezdem hlídky ozývat volání o pomoc. Dozorčí služba MP dále vyrozuměla RZS, HZS a PČR. V době, kdy hlídka MP k označenému bytu přistoupila, nebylo slyšet nic. Proto hlídka MP zaklepala na vstupní dveře, za nimiž se následně začalo ženským hlasem ozývat bolestné sténání a volání o pomoc. Dále dotyčná osoba začala kopat do dveří se slovy, že leží na zemi, krvácí, nedokáže se zvednout a dosáhnout na kliku dveří. Poté přestala úplně reagovat. Hlídka MP v tu chvíli vyhodnotila, že je ohrožen život a zdraví člověka, a proto vstupní dveře za použití síly otevřela a vstoupila do bytu. Těsně za dveřmi ležela na zemi starší žena, která byla celá od krve. Na hlídku MP začala opět reagovat a sdělila, že krvácí v oblasti konečníku. Hlídka MP ženě poskytla ihned první pomoc a za použití sterilních čtverců zastavila krvácení. Žena byla při vědomí a schopná komunikace. Následně uvedla, že šla po chodbě, zamotala se jí hlava a upadla na zem, přičemž začala krvácet. Poté sdělila hlídce svou totožnost. Na místo se dostavil HZS a RZS, která si ženu ihned převzala do péče a převezla do nemocnice. Dozorčí služba MP vyrozuměla rodinného příslušníka, kterého žena uvedla, aby se dostavil na místo a byt zajistil. 


MP - Městská policie

VRZ - Výstražné zvukové a rozhlasové zařízení

RZS - Rychlá záchranná služba

HZS - Hasičský záchranný sbor

PČR - Policie ČR

Newest news:

- Nadále pokračuje nábor nových policistů [10. ledna 2018, 13:49]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. listopadu 2017, 08:52]

- Stále přijímáme nové uchazeče do řad středočeské policie [24. října 2017, 08:56]

- Nastává čas nákupu vánočních dárků [9. prosince, 18:21]

- Havaroval pod vlivem alkoholu [9. prosince, 18:19]

- Jízda autem v dešti [29. listopadu, 14:01]

- Nákup vánočních dárků přes e-shopy [29. listopadu, 13:57]

- Odcizená jízdní kola [20. listopadu, 09:37]

- Úprava úředních dokumentů je trestná [13. listopadu, 14:50]

- Vloupal se do vozidla [13. listopadu, 14:47]

Back to homepage