Nebezpečí požárů je velmi vysoké

26. dubna 2019, 13:42 Novinky

Nebezpečí požárů je velmi vysoké

MĚLNICKO- Dochází ke zvýšenému počtu požárů 

Krásné počasí láká do přírody. V plné míře se již dnes dá využívat plno letních radovánek. Na straně druhé takto teplé počasí bez dešťových srážek dělá vrásky nejen zemědělcům a vodohospodářům, ale i všem, kdo potřebují vodu k zalévání svých zahrádek, trávníků apod. Tím, že již několik týdnů na velké části našeho území nepršelo, nebo pršelo jen velmi málo, dochází k úbytku vody, a v mnoha místech musí být její spotřeba regulována. V některých případech je její odběr z veřejných zdrojů přímo zakázán. V důsledku extrémního sucha a dlouhodobě vysokých teplot, které v současné době panují, dochází v přírodě ke zvýšenému počtu požárů.

Jejich častými příčinami jsou v mnoha případech lidská nedbalost při rozdělávání ohňů a kouření v lese. Jsou lidé, kteří nedbají výstrah ani zákazů a jsou schopni si i v tomto suchém počasí oheň v lese rozdělat. O kouření ani nemluvě. Lidé jsou přesvědčeni, že když si ohniště nějakým způsobem ohraničí a při odchodu oheň uhasí, že se nemůže nic stát. V mnoha případech je opak pravdou. Zejména v lese se často stává, že chytne hrabanka a oheň se šíří pod zemí, aniž by to člověk tušil a uhašení ohniště již moc neřeší. Les začne hořet třeba několik desítek metrů od ohniště a někdy až za několik dní.

Zemědělská technika i úroda se dají nahradit. Při požárech zmařené lidské životy se nedají nahradit ničím. Dají se nahradit i shořelé lesní porosty, ale jejich obnova trvá desítky let, stojí mnoho práce a námahy. V takovémto extrémně suchém období by si každý člověk, který si chce v přírodě rozdělat oheň k opečení špekáčku, který mu nakonec nebude ani chutnat, měl rozmyslet, zda mu to za to stojí a měl by si uvědomit, k jakým následkům, by mohlo dojít.

Policie ČR proto apeluje na všechny občany, kteří mají rádi přírodu a zejména lesy, aby se v tomto počasí zdrželi rozdělávání ohňů.

Newest news:

- Nadále pokračuje nábor nových policistů [10. ledna 2018, 13:49]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. listopadu 2017, 08:52]

- Splašení koně [14. srpna, 08:45]

- Proč použít ve vozidle bezpečnostní pásy [30. července, 13:51]

- Bezpečná cesta automobilem [30. července, 13:45]

- Příležitost dělá zloděje [29. července, 14:53]

- APK zachránili muži život [27. července, 10:45]

- Odchyt kuny [27. července, 10:00]

- Bezohledné parkování [27. července, 09:29]

- Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 27. 7. 2020 do odvolání [24. července, 14:28]

Back to homepage