Silvestr a zábavní pyrotechnika

20. prosince 2018, 14:06 Novinky

Silvestr a zábavní pyrotechnika

Blížící se konec starého roku je neodmyslitelně spojen se silvestrovskými oslavami, které již tradičně provází různé ohňostroje a bohužel také používání zábavní pyrotechniky takříkajíc podomácku.

Zábava je zábava, ale aby nepřinášela fatální následky, je zapotřebí dbát, aby zakoupena zábavní pyrotechnika splňovala certifikaci. Levná pyrotechnika povětšinou neodpovídá normám, mnohdy nemá český návod k použití a těžko ji nazývat bezpečnou.

Jakákoli pyrotechnika by měla být vždy suchá, nepoškozená a neměla by vykazovat žádné zjevné vady. Je nezbytné zajistit její uskladnění a přechovávaní mimo dosah dětí a mimo místa, kde by mohlo dojít k samovolné a nechtěné iniciaci. Stejně tak je velmi důležité zvolit vhodné místo k použití pyrotechniky a to bez rozdílu, zda se jedná o statickou pyrotechniku, či tzv. rakety. Naprosto nevhodné je zvolit místo s velkou koncentrací osob, kde přímo hrozí nebezpečí poranění, závažné újmy na zdraví a s tím spojenou následnou trestní zodpovědnost. Zejména dětem je třeba vysvětlit, co vše se může stát nesprávným použitím. 

Pokud se silvestrovský ohňostroj skládá z pyrotechnických výrobků o celkové hmotnosti do 10 kg čistého obsahu výbušných látek, nevzniká zde ohlašovací povinnost k Hasičskému záchrannému sboru. I přesto je vhodné takový ohňostroj nahlásit na prostřednictvím formuláře na internetových stránkách HZS. 

Dbejte však vždy zvýšené opatrnosti při manipulaci s pyrotechnikou, její bezpečnost je zdánlivá. Účelem je pobavit se, ne obíhat úrazová centra, řešit trvalé následky a vytvořit si trauma třeba do konce života.

 

Užitečné odkazy:

/aktuality/146

https://www.hzscr.cz/clanek/ohnostroje-podle-novych-pravidel.aspx

Newest news:

- Nadále pokračuje nábor nových policistů [10. ledna 2018, 13:49]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. listopadu 2017, 08:52]

- Stále přijímáme nové uchazeče do řad středočeské policie [24. října 2017, 08:56]

- Nastává čas nákupu vánočních dárků [9. prosince, 18:21]

- Havaroval pod vlivem alkoholu [9. prosince, 18:19]

- Jízda autem v dešti [29. listopadu, 14:01]

- Nákup vánočních dárků přes e-shopy [29. listopadu, 13:57]

- Odcizená jízdní kola [20. listopadu, 09:37]

- Úprava úředních dokumentů je trestná [13. listopadu, 14:50]

- Vloupal se do vozidla [13. listopadu, 14:47]

Back to homepage