Bezpečnostně preventivní akce „LIMO"

29. března, 12:07 Novinky

Bezpečnostně preventivní akce „LIMO"

Městská policie Kralupy nad Vltavou ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR a pracovnicí OSPOD MěÚ Kpy organizovala dne 23. 3. 2018 bezpečnostně preventivní akci s názvem ,,LIMO" zaměřenou na kontrolu zákazu podávání alkoholických nápojů dětem a mladistvým osobám v restauračních a zábavních podnicích. Současně s tím byla provedena akce s názvem ,,JOKER", která byla zaměřena na provozovatele heren, zda umožňují vstup do prostoru výherních automatů osobám mladší 18 let a zda provozovatel umožní těmto osobám hraní na výherních automatech. Strážníci a policisté se při kontrolách zaměřili také na osoby, které by mohly být v pátrání Policie ČR. Strážníci spolu s policisty v rámci akce zkontrolovali šest vytipovaných provozoven a jednu diskotéku v Kralupech nad Vltavou. Po předložení občanských průkazů byla u osob mladších 18 let provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu. Zkontrolováno bylo několik mladistvých. U jedné z těchto kontrolovaných osob byla dechová zkouška pozitivní s naměřenou hodnotou do jednoho promile alkoholu v dechu. Tato osoba byla sociální pracovnicí MěÚ Kpy poučena o dalším postupu a byla předána rodinnému příslušníkovi.

U ostatních kontrolovaných osob byl výsledek dechové zkoušky negativní. Tomu, kdo prodal nebo podal osobě mladší 18 let alkoholický nápoj, hrozí za tento přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi peněžitý trest. V případě fyzické osoby může být výše peněžitého trestu až 150.000,- Kč a u právnické osoby až do výše 1.000.000,- Kč. V případě umožnění účasti na hazardní hře osobě mladší 18 let, hrozí fyzické osobě, která účast umožnila pokuta až do výše 1.000.000,- Kč a v případě právnické osoby pokuta až do výše 50.000.000,- Kč. Takto zaměřená akce MP Kpy, ve spolupráci s PČR a OSPOD je pravidelně pořádanou akcí ve městě Kralupy nad Vltavou. Do budoucna jsou naplánovány další kontroly s tímto zaměřením.


Kpy - Kralupy nad Vltavou

MP - Městská policie

OSPOD - Orgán sociálně-právní ochrany dětí

PČR - Policie České republiky

MěÚ - Městský úřad

Nejnovější aktuality:

- Neznáte ji? [2. srpna, 12:19]

- Nadále pokračuje nábor nových policistů [10. ledna, 13:49]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. listopadu 2017, 08:52]

- Výběrové řízení na pozici strážníka [3. listopadu 2017, 10:42]

- Stále přijímáme nové uchazeče do řad středočeské policie [24. října 2017, 08:56]

- Osoba v pátrání [17. srpna, 15:55]

- Mladiství popíjeli alkohol [14. srpna, 10:55]

- Opilý řidič se pokusil utéct [7. srpna, 09:39]

- Ukradl paletový vozík [2. srpna, 11:30]

- TISPOL na Mělnicku [31. července, 07:56]

Zpět na hlavní stránku